MIỄN PHÍ 100% - NHANH TAY NÀO!!!

TẢI TRỌN BỘ 8 BÀI HỌC
"TIẾNG ANH ĐÀM THOẠI TRONG CUỘC SỐNG"
của G.S NGUYỄN PHÚ LÂM

Cách tốt nhất bạn cải thiện kỹ năng nói chỉ TRONG 3 THÁNG

Chào bạn, bạn đã biết về cuốn sách "Anh văn đàm thoại trong cuộc sống" của Giáo Sư Nguyễn Phú Lâm chưa?
Nó quả thật rất hay. Và hôm nay mình muốn gửi tặng bạn 8 bài học trong đầu tiên trong tổng số 48 bài học của thầy.

mien-phi-tai-ve-dvd-nguyen-phu-lam
Điền tên và email vào ô bên dưới.
Tôi Muốn Nhận
Thông tin của bạn sẽ được bảo vệ.
Xin lỗi bạn, hệ thống email của chúng tôi đang bị lỗi nên không thể gửi email cho bạn tự động được. Bạn vui lòng inbox facebook để nhận 8 bài miễn phí nhé.
Facebook: https://www.facebook.com/DVDNguyenPhuLam

Chi tiết bài học - Bài 1

LESSON 1 - BÀI 1

 

LOOKING FOR A JOB
TÌM VIỆC LÀM

Van is looking for a job. A bakery by her house has a sign in the windown that says “HELF WANTED”. She is go inside to find out about the job.
Vân đang tìm việc làm. Ở cửa sổ một tiệm bánh mì gần nhà cô ta có treo một tấm bảng "CẦN NGƯỜI". Cô ấy đi vào bên trong để tìm hiểu công việc.

 

VAN:                           Excuse me, can I talk to the manager?
                                     Xin lỗi, cho tôi nói chuyện với ông quản lí được không?

MANAGER:               Yes! I'm the manager. Can I help you?
                                      Vâng, tôi là người quản lí đây. Tôi có thể giúp gì cho cô?

VAN:                           I'm interested in the job you have available. Can you tell me about it?
                                      Tôi thích công việc mà ông đang có. Ông có thể cho tôi biết công việc không?

MANAGER:               Sure, we need someone to work full-time helping our baker. Someone who can listien take directions well.
                                     Dĩ nhiên. Chúng tôi cần một người làm trọn thời gian để giúp cho thợ làm bánh. Một người có thể nghe và chỉ thị giỏi.

VAN:                           What are the hours?
                                     Giờ giấc như thế nào?

MANAGER:               They'll be day hours, from about 7:30 till 3:30
                                      Giờ giấc ban ngày, từ khoảng 7:00 đến 3:00

VAN:                           Can I fill out an application?
                                     Tôi có thể điền vào đơn được không?

MANAGER:               Sure....here
                                      Dĩ nhiên… thưa đây.

VAN:                           Oh, I almost forgot. What is the salary?
                                    Ồ, tôi suýt quên. Lương bổng như thế nào?

MANAGER:               $5.75 per hour to start.
                                     Bắt đầu thì $5.75 một giờ.

VAN:                           Ok, thanks a lot. I'll bring the appliction back tomorow.
                                     Vâng cảm ớn nhiều. Ngày mai tôi sẽ mang đơn lại.

MANGAGER:            OK, see you tomorrow.
                                     Vâng ngày mai gặp cô.

VAN:                           Bye.
                                     Chào ông.

USEFUL WORDS AND PHRASES / CHỮ VÀ CÂU THÔNG DỤNG

 

Bakery                                          : tiệm bánh

Bake                                             : nướng, đút lò

Baker                                            : thợ làm bánh

By her house                              : gần nhà cô ta

I’m interested in …                     : tôi thích, tôi muốn

Can you tell me about…           : ông có thể cho tôi biết …

We need someone …               : chúng tôi cần một người …

Full – time                                    : toàn thời gian

Part – time                                   : bán thời gian

Take directions                           : nhận chỉ thị

Fill out an applicaton                 : điền một tờ đơn

I almost forgot                             : tôi sém quên, suýt quên

What is the salary?                    : lương bổng thế nào?

5.75 per hour                              : $5.75 một giờ

Thanks a lot                                : cảm ơn nhiều  

EXERCISE - BÀI TẬP

 

  1. What is Van doing?..............................................................................................................

Cô Vân đang làm gì?

 

  1. What does Van see in the windown?...............................................................................

Cô Vân thấy gì ở cửa sổ?

 

  1. What does the sign say?.....................................................................................................

Tấm bản ghi gì?

 

  1. Who is Van talking to?.........................................................................................................

Vân nói chuyện với ai?

 

  1. Where does the manager work?........................................................................................

Người quản lí làm việc ở đâu?

 

  1. Who gives Van the application?........................................................................................

Ai đưa cho Vân tờ đơn?

 

  1. What kind of job is this?.......................................................................................................

Đây là loại công việc gì?

 

  1. Does Van like this job?........................................................................................................

Vân có thích công việc này không?

 

  1. What kind of person does the manager need?...............................................................

Người quản lí cần loại người như thế nào?

 

  1. What are the requirements?................................................................................................

Điều kiện như thế nào?